Doelen stellen of veranderen | Coach Daisy

Tegenwoordig ligt er veel nadruk op het stellen van doelen, het zo concreet en meetbaar mogelijk maken en vervolgens het vinden van een ‘oplossing’ om die doelen te bereiken. De focus ligt dan enkel op het doel, niet op de weg er naar toe. Terwijl er onderweg zoveel moois te zien is. En vaak willen we met doelen stellen verandering teweeg brengen. Verandering is een proces, geen doelstelling op zich.

Degenen die bij mij in coaching komen, zijn mensen die op zoek zijn naar duurzame verandering. Dat is waar ik mij op focus. De weg er naar toe, waar men de juiste vaardigheden opbouwt om zelf de juiste keuzes te maken om het gestelde doel te bereiken. Het doel is vervolgens als het ware vloeibaar, omdat ze gaandeweg erachter komen dat het meer draait om transformeren naar een vorm die op dat moment bij ze past dan om heel rigide van A naar B te gaan.

Duidelijkheid krijgen in gedrags- en beweegpatronen. Bewustwording van valkuilen, maar vooral ook van wat wel goed gaat. Minder zwart-wit over jezelf denken en meer kleur gaan zien. Focussen op de kleine overwinningen onderweg die zorgen voor veranderingen op lange termijn. Afdalen naar dieptes zodat je boven je oude zelf kunt uitstijgen.

Het zijn diegenen die zich het beste aanpassen op veranderingen die vaak het meeste succes ervaren. Rust en acceptatie vinden. Gezond en gelukkig zijn.

Geluk is namelijk niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan.